ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานในสังกัด สตม. ปี 2561

ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานในสังกัด สตม. ปี 2561 ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานในสังกัด สตม. ปี 2561   ไฟล์แนบ จำนวน 1 ไฟล์   คลิกเพื่อดูรายละเอียด  

พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

พระราชกำหนด การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 ไฟล์แนบจำนวน 1 ไฟล์ คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ประชาสัมพันธ์ วิธีปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์ วิธีปฏิบัติในการอนุญาตให้คนต่างด้าวอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ไฟล์แนบจำนวน 2 ไฟล์   คลิกเพื่อดูรายละเอียด   คลิกเพื่อดูรายละเอียด