previous arrow
next arrow
Slider

ภารกิจและหน้าที่งานอำนวยการ

 งานสืบสวนปราบปราม

 งานบริการคนต่างด้าว

 

จับกุม คนต่างด้าวสัญชาติ INDIA

จับกุม คนต่างด้าวสัญชาติ INDIA จับกุม คนต่างด้าวสัญชาติ INDIA  ข้อหา : เข้ามาและอยู่ฯ ประกอบอาชีพโดยไม่ได้รับอนุญาต(ปล่อยเงินกู้) 

จับกุมพระธุดงค์ สัญชาติกัมพูชา

จับกุมพระธุดงค์ สัญชาติกัมพูชา ร่วมกับทหาร ชุด กกล.ชป.รส.พล.ร.๔ จว.อุทัยธานีจับกุมพระธุดงค์ สัญชาติกัมพูชา

จับกุมพระชาวกัมพูชา

จับกุมพระชาวกัมพูชา ผลการจับกุม  พระชาวกัมพูชา ที่เข้ามาเดินบิณฑบาต เพื่อรับปัจจัย(เงิน) แล้วส่งกลับไปให้ครอบครัวที่กัมพูชา ที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ ทำให้พุทธศาสนาถูกดูถูกดูแคลน เป็นการทำลายพระพุทธศาสนาที่ไม่ควรให้อภัย (มีการจับกุมอย่างต่อเนื่องมาตลอด) จนปัจจุบัน พวกนี้ ไม่กล้าเข้ามาในเขตจังหวัดอุทัยธานี