จับกุมพระชาวกัมพูชา

ผลการจับกุม 

พระชาวกัมพูชา ที่เข้ามาเดินบิณฑบาต 

เพื่อรับปัจจัย(เงิน) แล้วส่งกลับไปให้ครอบครัวที่กัมพูชา  

ที่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ ทำให้พุทธศาสนาถูกดูถูกดูแคลน  

เป็นการทำลายพระพุทธศาสนาที่ไม่ควรให้อภัย

(มีการจับกุมอย่างต่อเนื่องมาตลอด)

จนปัจจุบัน พวกนี้ ไม่กล้าเข้ามาในเขตจังหวัดอุทัยธานี 

 
Picture8
Picture7
Picture6
Picture9
Picture10